Podział majątku Stargard

Gdy po ślubie nie ma intercyzy powstaje wspólność majątkowa. Środki materialne takie jak zarobki, nieruchomości i inne dochody stają się wspólnym dobytkiem stron. Podział majątku Stargard po rozwodzie lub separacji nie jest łatwy.

Podział majątku Stargard – Majątek wspólny, a osobisty

Gdy tematem jest majątek wspólny, należą do niego nabyte dobra podczas trwania związku małżeńskiego. Dobra nabyte wspólnie, ale także przez jednego ze współmałżonków. Zalicza się do tego środki w funduszach emerytalnych, dochody ze wspólnego majątku. Podsumowując – do majątku wspólnego należy wszystko co nie jest majątkiem osobistym.

Mówiąc o majątku osobistym mamy na myśli dobra i środki zdobyte przed zawarciem aktu małżeńskiego. Z wyjątkiem renty z powodu utraty zdolności do pracy. Co więcej wlicza się do niego prawa autorskie, nagrody za osiągnięcia osobiste oraz przedmioty osobistego użytku. W trakcie podziału majątku Stargard przypominamy – polskie ustawodawstwo nigdy nie zdefiniowało majątku osobistego. Oznacza to, że w przepisach prawnych znajdziemy jedynie wypunktowanie dotyczące przedmiotów wchodzących w jego skład.

Podział majątku Szczecin, a intercyza

Nie możemy podzielić majątku Szczecin, podczas trwania wspólnoty majątkowej. Może zostać zastosowany tylko, kiedy wcześniej sporządziliśmy rozdzielność majątkową, czyli intercyzę. Taki tekst ma głównie za zadanie utrzymania finansowej niezależności współmałżonków, w przypadku rozwodu lub separacji.

Intercyza i podział majątku Stargard

Są dwie możliwości przeprowadzenia podziału majątku Stargard. Droga sądowa i umowa w formie aktu notarialnego. Drugi sposób jest szybszy i tańszy. Podpisując taki akt każda ze stron posiada swój majątek osobisty, a podział majątku Stargard występuje po równo, gdy małżonkowie nie postanowią inaczej.

Co z mieszkaniem po podziale majątku Stargard?

Może to być największym problemem przy podziale majątku Szczecin, gdyż mieszkanie jest zazwyczaj najdroższym aktywem. Teoretycznie jedna ze stron może zrzec się praw do mieszkanie, ale rzadko praktykowane jest takie rozwiązanie. Drugą szansą jest odsprzedanie nieruchomości i podział pieniędzy.

Więcej na: www.kde.com.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here