Uncategorized

Zasady podziału majątku

rozwód podział majątku
Written by admin

Rozwód wiąże się z podziałem majątku

Kiedy po zawarciu związku małżeńskiego nie tworzymy aktu intercyzy powstaje wspólność majątkowa. Wszystkie dobra materialne takie jak zarobki, nieruchomości i inne dochody zostają własnością współmałżonków. Podział majątku Szczecin po rozwodzie lub separacji staje się wtedy trochę problematyczny.

Majątek wspólny, a osobisty

Kiedy chodzi o majątek wspólny, przynależą do niego nabyte dobra podczas trwania związku. Dobra nabyte wspólnie, ale także przez jedną z osób. Znajdują się w nim środki w funduszach emerytalnych, dochody ze wspólnego majątku. Podsumowując – do majątku wspólnego należy wszystko co nie jest majątkiem osobistym. Gdy w grę wchodzi majątek osobisty mamy na myśli dobra i środki zdobyte przed zawarciem związku małżeńskiego. Za wyjątkiem renty z powodu utraty zdolności do pracy. Pamiętajmy, że wlicza się do niego prawa autorskie, nagrody za osiągnięcia osobiste oraz przedmioty osobistego użytku. Podczas podziału majątku Szczecin nie zapominajmy – polskie ustawodawstwo nigdy nie zdefiniowało majątku osobistego. Oznacza to, że w przepisach prawnych znajdziemy jedynie wypunktowanie dotyczące przedmiotów wchodzących w jego skład.

Zawarcie intercyzy znacznie ułatwia rozstanie

Nie ma możliwości podziału majątku Szczecin, podczas trwania wspólnoty majątkowej. Możliwość występuje, kiedy wcześniej sporządziliśmy rozdzielność majątkową, czyli intercyzę. Ten akt ma głównie za zadanie utrzymania finansowej niezależności współmałżonków, w przypadku rozwodu lub separacji. Intercyza i podział majątku Szczecin Mamy różne możliwości przeprowadzenia podziału majątku Szczecin. Droga sądowa i umowa w formie aktu notarialnego. Drugi sposób jest lepszy, bo jest tańszy i przebiega szybciej. Podpisując taką umowę obie strony posiadają swój majątek osobisty, a podział majątku Szczecin jest współmierny, gdy małżonkowie nie postanowią inaczej.

Co z mieszkaniem po podziale majątku Szczecin?

podział majątku mieszkanie

Często jest to największym problemem przy podziale majątku Szczecin, gdyż mieszkanie jest najbardziej wartościowym środkiem. W teorii jedna ze stron może zrzec się praw do mieszkanie, ale rzadko praktykowane jest takie rozwiązanie. Drugą opcją jest sprzedaż nieruchomości i podział pieniędzy.

Leave a Comment